Værd at vide

Spørgsmål og svar

Hvad er Ortodonti?

Ortodonti er tandregulering og betyder “at sætte tænderne lige”.

Hvad er en Specialtandlæge i Ortodonti?

Specialtandlæger i ortodonti har udover den 5-årige tandlægeuddannelse og efterfølgende erfaring som tandlæge gennemgået den 3-årige specialistuddannelse på fuld tid i tandregulering på en af landets to tandlægeskoler. Sundhedsstyrelsen skal herefter godkende uddannelsesforløbet inden man kan betegne sig specialtandlæge.

Hvordan kommer jeg i gang?

Det første besøg er altid en konsultation, hvor vi taler om dine ønsker, ser på tandstillingen og mulighederne i dit individuelle tilfælde. Herefter tager vi en 3D foto-scanning af tænderne, det nødvendige røntgen samt fotos af tænder og ansigt til udarbejdelse af en detaljeret behandlingsplan. I nogle tilfælde kan der være flere oplagte løsningsmuligheder. Når du har godkendt planen og honoraraftalen, aftaler vi tider til at rette dine tænder.  

Hvor tit skal jeg komme?

Når behandlingen er i gang kommer du til kontrol og justering ca. hver 3.-6. uge.

Hvor lang tid tager en behandling?

Det er helt individuelt og afhænger af tandstillingen, men også af individuelle knogleforhold og kun i lille grad af bøjletypen. En behandling kan tage alt fra ca. 6 uger til 3 år. Vi har alle interesse i så hurtig, god og sikker behandling som muligt.

Er der en aldersgrænse for tandregulering?

Nej, hvis tænderne er sunde kan de flyttes gennem hele livet.

Gør det ondt?

Der er som regel ingen eller kun lette gener forbundet med påsætning eller fjernelse af bøjlerne. Umiddelbart efter bøjlerne er sat på eller strammet op, vil tænderne hos de fleste være ømme i ca. 3-4 dage.

Er der risici ved tandregulering?

Bøjlerne i sig selv skader ikke tænderne, men det kan med nogle bøjletyper være lidt mere vanskeligt at børste tænderne, hvilket kan føre til skade på tænderne. Det er dog vigtig, at der bliver opretholdt en god mundhygiejne undervejs, og vi hjælper dig med den rette teknik. Herudover kan der hos enkelte personer være forøget risiko for rodresorption, som typisk ses i form af afkortning af tændernes rodspidser. Vi tager røntgen undervejs for at kontrollere rødderne, så vi om nødvendigt har mulighed for at tage nødvendige forholdsregler i tide.

Hvordan ser bøjlerne ud og kan de ses?

I dag er der mange muligheder. Tidligere tiders metalskinner er i dag væsentlig mindre og ofte afløst af tandfarvede bøjler, usynlige bøjler på indersiden af tænderne eller tynde gennemsigtige skinner (aligners). Se under bøjletyper.

Hvad er en holdebøjle?

Aftagelig HoldeboejleEn holdebøjle kan været fastsiddende eller aftagelig. En fastsiddende holdebøjle (bonded retainer) er en tynd tråd, som placeres bag på fortænderne, når tandreguleringen er færdig. Tråden kan ikke ses udefra. Efter tandregulering hos voksne anbefales tråden på bagsiden, som regel, resten af livet. En aftagelig holdebøjle udleveres ligeledes efter afslutning af tandreguleringen. Holdebøjlen bruges om natten og evt om dagen i en periode indtil resultatet er stabiliseret.

Læs mere her

Kan jeg selv gøre noget for at det går hurtigere?

Ja, bøjlebehandling er et tæt samarbejde mellem dig og os. Vi planlægger forløbet og justerer løbende bøjlen med respekt for dig og biologien, så din behandling og oplevelse bliver optimal. Det er vigtigt, at du overholder aftalerne omkring tider til justering samt omkring brug af eventuelle elastikker eller aftagelige bøjler (f.eks Invisalign og andre alignere). Endvidere bedes du henvende dig telefonisk, hvis du skulle få problemer.

Hvem kontrollerer min holdebøjle, når jeg er færdigbehandlet?

Du er færdigbehandlet, når bøjlerne fjernes og eventuelle holdebøjler indsættes. Herefter tilbyder vi dig minimum én kontrol af resultatet. Kontrollen overgår herefter som hovedregel til egen tandlæge som en del af dine regelmæssige undersøgelser. Ønsker du, at vi fremover fortsætter med kontrol af dine holdebøjler og dit resultat, er du selvfølgelig meget velkommen. Ekstra-kontroller afregnes efter hver enkelt kontrol.

Nødbehandling

Har du brug for nødbehandling bedes du kontakte klinikken telefonisk, så finder vi en tid snarest muligt.

Hjælp til selvhjælp

Vi udleverer beskyttelses-voks ved behandlingens begyndelse til at placere på bøjlen, hvis den skulle komme til at genere. I nødstilfælde kan man forsigtigt klippe en generende del af bøjlen af med en lille tang, gerne en desinficeret negleklipper.

Ved akut behov for hjælp uden for vores åbningstid

Skulle der opstå behov for akut hjælp bedes du kontakte din egen tandlæge, tandlægevagten http://www.patientvejledningen.dk/laegevagt/tandlaegevagten/eller en anden specialtandlæge i ortodonti http://fsonet.dk. Du skal som hovedregel selv afholde udgifterne til udførelse af nødbehandling hos anden behandler.

 

Gebyr ved udeblivelser og sene afbud

Afbud eller ændring af tid bedes foretages senest 24 timer før din aftalte tid på tlf eller mail. Ved udeblivelse eller afbud senere end 24 timer inden aftalt tid forbeholder vi os ret til at opkræve et gebyr på kr 284 til kr 821 afhængig af aftalens længde.

 

Klinikken privatlivspolitik

Nedenfor kan du læse klinikkens privatlivspolitik for patientbehandling.  

Når du er patient på klinikken, er det nødvendigt, at vi registrerer og anvender visse oplysninger om dig. Dette har vi pligt til at gøre efter hhv. autorisationsloven, journalføringsbekendtgørelsen og sundhedsloven. De oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig, har vi pligt til at opbevare sikkert, ligesom vi har tavshedspligt. Videregivelse af informationer om dine helbredsmæssige forhold kan, hvor det er nødvendigt, udveksles internt på klinikken, hvorimod videregivelse af helbredsoplysninger til personer mv. udenfor klinikken som udgangspunkt kun kan ske med dit samtykke, jf. sundhedslovens kapitel 9. Visse oplysninger om dig registrerer og anvender vi til brug for afregningsmæssige formål, hvis dette er nødvendigt for at kunne gennemføre en betaling for klinikkens behandling af dig, fx via din region, kommune eller et forsikringsselskab. Klinikken har pligt til at opbevare din journal, indtil der er gået 10 år, efter at du har været i kontakt med klinikken sidste gang. Vælger du at skifte tandlæge, overfører vi din journal til din nye tandlæge, som herefter overtager pligten til at opbevare din journal. I særlige tilfælde, som er beskrevet i journalføringsbekendtgørelsen, kan vi opbevare din journal i længere tid end ovenfor beskrevet. Oplysninger om dig, som klinikken opbevarer til brug for afregningsmæssige formål, opbevarer vi så længe, dette har relevans, og er påkrævet af hensyn til klinikkens afregning og bogføring.  Oplysninger om dig til afregningsformål registreres på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b og f (indtil 25. maj 2018 registreres oplysningerne på baggrund af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7). Du har til enhver tid krav på at få aktindsigt i de oplysninger, som klinikken registrerer og behandler om dig. Hvis du mener, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede os om at rette oplysningerne. Vi må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede os om at der laves en tilføjelse med dine bemærkninger. Skulle du ønske at klage over klinikkens behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, som du kan finde nærmere oplysninger om på www.datatilsynet.dk. Det er Styrelsen for patientsikkerhed, som fører tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen. Du kan finde nærmere oplysninger om Styrelsen for Patientsikkerhed på www.stps.dk.   

 

Cookies

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at besøge vores hjemmeside accepterer du brug af cookies, jf. nedenfor. På denne side kan du finde oplysninger om disse cookies.

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på din computer. Cookies kan indeholde tekst og tal, herunder f.eks. datoer. Cookies er ikke programmer og indeholder ikke virus eller lignende skadelige koder. Cookies tjener til, at en hjemmeside kan gemme specifikke oplysninger hos brugeren, således at hjemmesiden senere kan genkende brugeren eller indlæse disse oplysninger. Det kan f.eks. være login-oplysninger, oplysninger om tidligere besøg, og hvilke dele af hjemmesiden du har besøgt.

Cookies kan kun indlæses af den adresse (hjemmeside), som de er gemt fra. Almindelige cookies, som gemmes fra hjemmesiden, gemmes typisk fra den adresse, du kan se i browserens adresselinje. Men en hjemmeside kan også indeholde fragmenter og oplysninger, som hentes fra andre adresser end den, der vises i browserens adresselinje. Det kan f.eks. være bannerreklamer eller analyseværktøjer, men også almindeligt indhold. På denne måde kan der også gemmes cookies fra andre adresser via den hjemmeside du egentligt besøger – såkaldte tredjepartscookies. Nogle cookies (såkaldte session cookies) gemmes kun i en browsersession, og de slettes, når browseren lukkes ned. Andre cookies (såkaldte persistent cookies) gemmes i et nærmere defineret tidsrum, og slettes først ved udløb af dette tidsrum.

INFORMATION om COVID-19 

Vi opfodrer fortsat til at bære mundbind i klinikkens venteværelser.  Vi holder os opdaterede og følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer om COVID-19 samt de infektionshygiejniske retningslinjer fra Statens Serum Institut. Det betyder bl.a., at vi udfører grundig håndhygiejne, anvender medicinske engangshandsker, rent kliniktøj, kirurgisk mundbind, visir og beskyttelsesbriller. Vi rengør, desinficerer og steriliserer instrumenter og rengør klinikken efter de infektionshygiejniske retningslinjer.

Tandregulering til enhver alder…

Hør mere om tandregulering og bestil en uforpligtende konsultation til kr. 1500,- Du får grundig information om dine behandlingsmuligheder, et prisoverslag og et forslag til en betalingsordning.

Bestil tid på tlf. 86 12 17 66.