Tandregulering børn og unge

Det mest gunstige tidspunkt for tandregulering er afhængig af bl.a. kæbevækst og tandstillingsfejl. Vi anbefaler som hovedregel at rette tænderne så tidligt som muligt for at udnytte væksten, forhindre udvikling af større tandstillingsproblemer og for at forebygge skader. Når væksten udnyttes kan der opnås et bedre resultat på kortere tid.

Børn og unge indtil det 18. år tilbydes tandregulering via kommunerne i tilfælde af tandstillingsfejl, som er omfattet af Sundhedsstyrelsens lovgivning (http://fsonet.dk/love/visit.htm). Der er frit valg mellem kommunal og privat klinik for de 16-20 årige, hvis behandling ikke er påbegyndt.

Tandstillingsfejl, som ikke tilbydes behandling gennem den kommunale tandpleje, kan korrigeres mod egenbetaling. Sygesikringen Danmark yder tilskud til dækning af tandregulering http://www.sygeforsikring.dk/Default.aspx?ID=393

I tilfælde med store afvigelser kan og bør Regionstandplejen eller Kæbekirurgisk afdeling inddrages i behandlingen og dækning af honoraret.

Har du spørgsmål til undersøgelse, behandling og tilskud, er du velkommen til at kontakte klinikken. Se også under “Værd at vide” for yderligere information.

Alle kan henvende sig til klinikken direkte eller via henvisning fra egen tandlæge for en uforpligtende konsultation.

Tandregulering til enhver alder…

Hør mere om tandregulering og bestil en uforpligtende konsultation til kr. 1500,- Du får grundig information om dine behandlingsmuligheder, et prisoverslag og et forslag til en betalingsordning.

Bestil tid på tlf. 86 12 17 66.

Eksempel 1

Behandling af trangstilling/pladsmangel og hovedpine afledt af dårligt sammenbid.

Før

Efter

Eksempel 2

Behandling af trangstilling og forøget overbid.

Før

Efter

Eksempel 3

Behandling af trangstilling, fremstående hjørnetænder i overkæben og let forøget overbid. Behandlingen er foretaget med indvendige bøjler også kaldet lingualt apparatur.

Før

Efter

Eksempel 4

Behandling af forøget overbid, mellemrum og åbent bid (manglende overlap af tænderne).

Før

Efter

Eksempel 5

Behandling af mellemrum i over- og underkæben. Behandlingen er foretaget med alignere (gennemsigtige, tynde, aftagelige skinner)

Før

Efter

Eksempel 6

Behandling af åbent bid i siderne og pladsmangel.

Før

Efter

Eksempel 7

Behandling af dybt bid (stort overlap af tænderne fortil) og påbidning af tandkød bag fortænderne i overkæben.

Før

Efter